Haslevangen 15 Holding AS ( Gjerpen Boligutvikling AS )- Haslevangen 15 AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av fast eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.01.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Haslevangen 15 Holding AS (org. nr. 995526433) ( Gjerpen Boligutvikling AS ) erverver samtlige aksjer i Haslevangen 15 AS (org. nr. 992670541)