Kaba Norway AS – Møller Undall AS / Møller Undall Låse og Beslag A/S / Aktiebolaget A.M. De Jong

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Lås og beslag

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.01.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kaba Norway AS (org. nr. 996043789) erverver enekontroll i Møller Undall AS (org. nr. 976965159), Møller Undall Låse og Beslag A/S (org. nr. 25144988, Danmark) og Aktiebolaget A.M. De Jong (org. nr. 556230-5713, Sverige)