Statnett SF – Hafslund Nett AS (del av virksomhet knyttet til sentralnettsanlegg) / Hafslund Eiendom AS (del av virksomhet)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Nettselskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.01.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Statnett SF (org. nr. 962986633) erverver kontroll over sentralnettanlegget til Hafslund Nett AS (org. nr. 980489698) og deler av virksomheten i Hafslund Eiendom AS (org. nr. 986040919)