B&C AS / Klosterøya AS / Øygarden Eiendom AS / Bratsberg Gruppen AS / Conceptor Eiendomsutvikling AS – Bratsberg Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 17.01.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Opprettelsen og ervervet av selskapene gjennomføres ved at Conceptor Eiendomsutvikling AS, Øygarden Eiendom AS og Bratsberggruppen gjennom B&C AS, og Klosterøya AS kjøper Bratsberg Holding AS. Bratsberg Holding AS kjøper Bratsberg Eiendom AS som igjen kjøper Bratsberg Eiendom Drift AS, Porsgrunn Bolig AS, Klosterøya Utvikling AS, Poselensfabrikken Eiendom AS og Bugten AS