BDO AS – BDO AS ( Tønsberg ) / Revisjonsfirmaet Korslund AS / Aasbø revisjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Revisjon- og rådgivningsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.01.2011

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

BDO AS (org. nr. 993606650) fusjonerer med BDO AS,Tønsberg (org. nr. 973197460), Revisjonsfirmaet Korslund AS (org. nr. 985502226) og Aasbø revisjon AS (org. nr. 963038054)