EFG HOV + Dokka AS/Herkules Private Equity Fund II – Office Interiør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kontormøbler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

EFG HOV + Dokka AS/Herkules Private Equity Fund II (org nr 941920020) kjøper Office Interiør AS (org nr 933201538)