Lyse Fiberinvest AS / Energiselskapet Buskerud AS – Viken Fibernett AS / Skagerak Fiber AS / BOF AS / EB Kontakt AS / EB Fibernett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiberaksess.Distribusjonstjenester av TV-, internett- og telefonitjenester.Tilleggstjenester som streaming, lagring og sikkerhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Lyse Fiberinvest AS (org.nr. 984586612) og Energiselskapet Buskerud AS (org.nr. 968278304) slår sammen Viken Fibernett AS, Skagerak Fiber AS, BOF AS, EB Kontakt AS og EB Fibernett AS i et nytt felleseid holdingsselskap