KLP Eiendom Oslo Invest 5 AS / Steen & Strøm AS – Nordbyen Senter DA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom. Kjøpesenter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

KLP Eiendom Oslo Invest 5 AS (org.nr. 998600340) og Steen & Strøm AS (org.nr. 962073182) etablerer fellesforetaket Nordbyen Senter DA (org.nr. 999255736)