Norsk Gjenvinning AS – Metodika Gjenvinning AS / Løvås Transportfirma AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avfallstransport og avfallsbehandling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Norsk Gjenvinning AS ( org nr 937270062) erverver 100% av aksjene i Metodika Gjenvinning AS ( org nr 971048255) og Løvås Transportfirma AS ( org nr 975788628)