Industri Energi Holding AS / Hammersborggt 12 AS – Youngstorgkvartalet AS / Hammersborggata 12

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Industri Energi Holding AS (org. nr. 992293393) og Hammersborggt 12 AS (org. nr. 998585937) erverver samtlige aksjer i Youngstorgkvartalet AS (org. nr. 981698266) og overtar Hammersborggata 12 med tilhørende eksisterende leiekontrakter