Midt-Telemark Kraft AS/Midt-Telemark Energi AS – Norsjøkraft AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Midt-Telemark Kraft AS (org nr 956444764) og Midt-Telemark Energi AS (org nr 963022158) etablerer det felles eide foretaket Norsjøkraft AS (org nr 998890314)