Jaras Eiendom AS / Siva Eiendom Holding AS – Siva Namsos Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Erverv, utvikling, utleie og forvaltning av eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.12.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Jaras Eiendom AS (org. nr. 964102384) og Siva Eiendom Holding AS (org. nr. 984413807) erverver felleskontroll i Siva Namsos Eiendom AS (org. nr. 887552452)