CPA-virksomheten i Norge til Tele2 Norge AS / CPA-virksomheten i Norge til Telenor Norge AS / CPA-virksomheten i Norge til TeliaSonera Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Betalingsløsninger knyttet til mobiltelefon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.11.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

CPA-virksomheten i Norge til Tele2 Norge AS (org. nr. 974534703), CPA-virksomheten i Norge til Telenor Norge AS (org. nr. 976967631) og CPA-virksomheten i Norge til TeliaSonera Norge AS (org. nr. 951589888) fusjoneres