Optimare AS – Optimare Giske AS / Optimare Spania AS / Blue Workforce AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Automasjon og robotteknologi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.11.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Optimare AS (org. nr. 999172628) kjøper 100 % av aksjene i Optimare Giske AS (org. nr.985426813) og Optimare Spania AS (org. nr. 985562776 og i tillegg 50 % av aksjene i Blue Workforce AS (org. nr. 34715335, Danmark)