Compagnie Générale de Géophysique-Veritas SA / Fugro N.V. – Fugro’s Geoscience division

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tjenester til olje- og gassmarked

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.11.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Compagnie Générale de Géophysique-Veritas SA (org.nr. 969202241 RCS Paris, Frankrike) erverver en del av Fugro N.V. (org.nr. 27120091, Nederland) sin virksomhet innenfor geofysikk. Compagnie Générale de Géophysique-Veritas SA og Fugro N.V. oppretter fellesforetak