Kristiansen og Solberg Holding AS – Mikromekanikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Maskinering, rørinspeksjon/tilstandskontroll

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.11.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kristiansen og Solberg Holding AS (org nr 985826838) kjøper Mikromekanikk AS (org nr 980372219)