Landskapsentreprenørene AS – Virgo Gartnerservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Anleggsgartnervirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.11.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Landskapsentreprenørene AS (org. nr. 939225455) kjøper Virgo Gartnerservice AS (org. nr. 936553516)