Erik Thun AB (publ) – Bro Go B.V. / Broström Tankers Holland B.V. / Bro Gothenburg / Part of Broström AB’s business

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Shipping

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Erik Thun AB (publ) (svensk org.nr. 556037-1394) erverver aksjer i Bro Go B.V. (nederlandsk org.nr. 02099652) og Broström Tankers Holland B.V. (nederlandsk org.nr. 02326206), samt fartøyet Bro Gothenburg (IMO nummer 9362140) og en del av Broström AB’s virksomhet (svensk org.nr. 556005-1467)