Avaj International Holding AB – Crem International Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av kaffemaskiner og andre drikkemaskiner

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Avaj International Holding AB (org. nr. 556904-0800, Sverige) erverver samtlige aksjer i Crem International Holding AB (org. nr. 556731-5345, Sverige)