Scanbio Marine Group AS – Haugland Sjøtransport AS / Tank og Masse-Transport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Scanbio Marine Group AS (org.nr. 996920933) erverver aksjer i Haugland Sjøtransport AS (org.nr. 981539710) og i Tank og Masse-Transport AS (org.nr. 976465652)