Nordic Group AS – Domstein ASA (Domstein Fish avd. Trondheim)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hvitfisk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 04.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Domstein ASA (org.nr. 960756932) overdrar sin virksomhet i Domstein Fish avdeling Trondheim til Nordic Group AS (org.nr. 976578988)