Veidekke Entreprenør AS – Hammerfest Entreprenør AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.10.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Veidekke Entreprenør AS (org. nr. 984024290) kjøper 81 % av aksjene i Hammerfest Entreprenør AS (org. nr. 985822263)