NorgesGruppen ASA – Safari AS / Safari Laksevåg / Safari Fjøsanger / Safari Olsvik / Safari Knarvik / Safari Vestkanten / Safari Lagunen

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.09.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NorgesGruppen ASA (org. nr. 819731322) erverver 100 % av aksjene i Safari AS (org. nr. 963784368), Safari Laksevåg (org. nr. 984857039), Safari Fjøsanger (org. nr. 982315468), Safari Olsvik (org. nr. 984045425), Safari Knarvik (org. nr. 993583723) Safari Vestkanten (org. nr. 980730107) og resterende aksjer i Safari Lagunen (org. nr. 852667052)