ICA Norge AS – Dagligvarevirksomheten i Rimi Sperretorvet ( Solberg Mat AS)

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarehandel

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.09.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

ICA Norge AS (org. nr. 931186744) erverver virksomheten i Dagligvarevirksomheten i Rimi Sperretorvet (org. nr. 986970843)( Solberg Mat AS)