Gemalto N.V – Ericsson Internet Payment Exchange AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Betalingsformidling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.09.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Gemalto N.V (org. nr. 27.255.026, Nederland) erverver 100 % av aksjene i Ericsson Internet Payment Exchange AB (org. nr. 556664-7060, Sverige)