Entreprenørholding AS / Fredrikstad Energi AS – EB Energimontasje AS / Nettpartner AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet, montasje og vedlikehold av elanlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.08.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Entreprenørholding AS (org.nr. 998408008) og Fredrikstad Energi AS (org.nr. 971644494) opprettet fellesforetak, ved at EB Energimontasje AS (org.nr. 979787464) og Nettpartner AS (org.nr 980402711) overføres til et nystiftet holdingselskap