Namsos Trafikkselskap ASA / Sunde Invest AS – NTS transport AS / Namdalske AS / Sunde Transport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.08.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep