NCC Construction AS – Murerfirma Jan E. Engebretsen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygg og anleggsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.08.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

NCC Construction AS (org.nr 911274426) erverver 100% av aksjene i Murerfirma Jan E. Engebretsen AS (org.nr 976702549)