CIE Management IX Ltd på vegne av BC European Capital IX – Aenova Holding S.à r.l

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produkter og tjenester til legemiddelindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.08.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

CIE Management IX Ltd (org.nr. 52062, Guernsey) på vegne av BC European Capital IX