Toyota Material Handling Norway AS – Trucksenteret AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg, service og utleie av gaffeltrucker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.08.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Toyota Material Handling Norway AS (org. nr. 925806005) erverver samtlige aksjer i Trucksenteret AS (org. nr. 984548664)