Glencore International plc – Vale Manganèse France SAS/ Vale Manganese Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon av manganlegeringer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.07.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Glencore International plc (org. nr. 107710, Jersey) erverver enekontroll over Vale Manganèse France SAS(org. nr. 378288989, Frankrike) og Vale Manganese Norway AS (org. nr. 957779808)