Broadnet Holding AS – Pronea AS / Troms Kraft Fiber AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Telekomvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Broadnet Holding AS (org. nr. 986293736) erverver alle aksjene i Pronea AS (org. nr. 990769192) og Troms Kraft Fiber AS (org. nr. 989957252)