B&S International B.V. – Koninklijke Capi-Lux Holding B.V. and subsidiaries

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Elektroniske produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

B&S International B.V. (org. nr. 24254078, Nederland) erverver alle aksjene i Koninklijke Capi-Lux Holding B.V. and subsidiaries(org. nr. 33159154, Nederland)