BDO AS – Endzone AS / BDO AS / Freiro AS / Crowe Horwath AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Revisjons- og rådgivningsvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

BDO AS (org. nr. 993606650) overtar virksomheten i Endzone AS (org. nr. 988617105), BDO AS (org. nr. 987559853), Freiro AS (org. nr. 989006665) og Crowe Horwath AS (org. nr. 987196084)