Gudbrandsdølen Dagningen AS – Valdres Media AS / Valdres Distribusjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avisproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Gudbrandsdølen Dagningen AS (org. nr. 961637244) kjøper Valdres Media AS (org. nr. 917053480) og Valdres Distribusjon AS (org. nr. 994271156)