Franzefoss Gjenvinning AS – Haugaland Gjenvinning AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avfallsgjenvinning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Franzefoss Gjenvinning AS (org. nr. 975265412) kjøper 100 % av aksjene i Haugaland Gjenvinning AS (org. nr. 975992365)