AKA AS – Mandal Vest AS / Nybø Eiendom AS / Kirkekrysset AS / Ryggeveien 367 AS / Jordeshagen 4 AS / Indre Havn Eiendom AS / Torshov Dagligvare AS samt enkelte andre eiendommer

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

AKA AS (org. nr. 916726473) erverver Mandal Vest AS (org. nr. 991827021), Nybø Eiendom AS (org. nr. 991814868), Kirkekrysset AS (org. nr. 991122427), Ryggeveien 367 AS (org. nr. 995734133), Jordeshagen 4 AS (org. nr. 995807556), Indre Havn Eiendom AS (org. nr. 979188412) og Torshov Dagligvare AS (org. nr. 989221337) samt enkelte andre eiendommer