Kjeldstad Øverbygg AS – deler av virksomheten i LH Bygg Holding AS og Reinholdt Oppdal AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og salg av fritidsboliger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Kjeldstad Øverbygg AS (org. nr. 893405712) erverver deler av virksomheten i LH Bygg Holding AS (org. nr. 985946124) og Reinholdt Oppdal AS (org. nr. 889111992)