Marine Aluminium Group AS – Stord Offshore Contracting AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Konsulenttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Marine Aluminium Group AS (org. nr. 997602382) erverver 100 % av aksjene i Stord Offshore Contracting AS (org. nr. 993104523)