AGR Petroleum Services Holdings AS – Steinsvik & Co AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverandør til olje- og gassindustrien

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.05.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

AGR Petroleum Services Holdings AS (org. nr. 982254477) erverver 80 % av aksjene i Steinsvik & Co AS (org. nr. 990590486)