KLP Eiendom Oslo AS – Aberdeen Stavanger Airport Hotel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.04.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

KLP Eiendom Oslo AS (org. nr. 990643733) erverver 100 % av aksjene i Aberdeen Stavanger Airport Hotel AS (org. nr. 958364032)