Fjellinvest Norge AS og PEAB Eiendomsutvikling AS -Trysil Hotellutvikling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hotell

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.04.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Fjellinvest Norge AS (org nr 977107520) og PEAB Eiendomsutvikling AS (org nr 987099011) erverver felles kontroll i Trysil Hotellutvikling AS (org nr 987054409)