Foodbroker AS – Brødr Michelsen AS Kjøtt og Pølsevarer

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Matvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.04.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Foodbroker AS (org nr 990335591) kjøper Brødr Michelsen AS Kjøtt og Pølsevarer (org nr 914279356)