Nordialog Stavanger AS – Kommunikasjons-Produkter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Teletjenester og teleprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.04.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Nordialog Stavanger AS (org. nr. 982050928) kjøper aksjer i Kommunikasjons-Produkter AS (org. nr. 931808346)