Østlandet Gjenvinning AS – Norsk Gjenvinning AS Gjenvinning Gjøvik / Norsk Gjenvinning AS Gjenvinning Elverum

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Avfallshåndtering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.04.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Østlandet Gjenvinning AS (org. nr. 986386629) erverver Norsk Gjenvinning AS Gjenvinning Gjøvik (org. nr. 892627592) og Norsk Gjenvinning AS Gjenvinning Elverum (org. nr. 892627452)