PMC AS ( tidligere Norsk Standardselskap 206 AS ) – AS Hydranor

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Hydrauliske ventiler og blokker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.04.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

PMC AS ( tidligere Norsk Standardselskap 206 AS ) (org. nr. 997504720) kjøper innmaten i AS Hydranor (org. nr. 917608946)