Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – Pole Position Spitsbergen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Logistikkvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.04.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS (org. nr. 916300395) erverver aksjer i Pole Position Spitsbergen AS (org. nr. 987895519)