Oslo Areal AS – Eiendommen gnr. 83 bnr. 3 snr. 1-61 i Bærum kommune

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Oslo Areal AS (org. nr. 959100063) erverver Eiendommen gnr. 83 bnr. 3 snr. 1-61 i Bærum kommune