Betonmast Bygg AS – PK Entreprenør AS / PK Entreprenør Øst AS / PK Jegteberg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Betonmast Bygg AS (org. nr. 989467263) kjøper samtlige aksjer i PK Entreprenør AS (org. nr. 932171295), PK Entreprenør Øst AS (org. nr. 989308106) og PK Jegteberg AS (org. nr. 982704243)