Jetpak Group Holding AB ( Golcup 7574 AB ) – Jetpak Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Leverign av express pakker og brev

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.03.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Jetpak Group Holding AB ( Golcup 7574 AB ) (org. nr. 556887-9281, Sverige) erverver enekontroll i Jetpak Holding AB (org. nr. 556703-2734, Sverige)